STOP JANOCH!

Úvodní foto Stop Janoch

Spolek chce vyloučit lokalitu Janoch jako možné místo pro stavbu hlubinného úložište pro jaderný odpad.


Úvod

Název: Spolek "Stop Janoch"

Sídlo: P.O.Box Hluboká nad Vltavou

Účel: Ochrana přírody a krajiny. Spolek chce vyloučit lokalitu Janoch jako možné místo pro stavbu hlubinného úložište pro jaderný odpad.

Přidejte se k nám na Facebooku

Community

Petice a naše motivace

Petice proti výstavbě jaderného úložiště v lokalitě Janoch (v katastru obcí Olešník, Temelín, Hluboká nad Vltavou a Dříteň) vznikla začátkem srpna. Ke konci měsíce srpna bylo celkem 3500 podpisů na této petici, a proto jsme jí odeslali ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi. V petici se žádá o vyřazení lokality Janoch z míst pro hledání hlubinného úložiště. Petice probíhá stále a je možné ji podepsat např. Na OÚ Olešník, OÚ Zahájí, OÚ Dívčice a na OÚ v Dřítni.

Proč nechceme aby tu bylo úložiště?

  1. Znamenalo by to pro nás další ekologickou zátěž, ta už tu bohužel je v podání MAPE Mydlovary, (skládka Býšov, rozšiřující se skládka Munice, kaliště u Zbudova a Dívčic), navíc se má ještě dostavovat Temelín…..
  2. SÚRAO poskytuje nejasné plány ohledně úložiště jaderného odpadu do budoucna. Nikde ve světě takové úložiště není, z čeho čerpají informace o bezpečnosti??
  3. Zmizí další, už poslední kus zeleně, kterou tu máme. Areál, kde by mělo úložiště vzniknout má mít 26,5 hektaru, což je přibližně 26 fotbalových hřišť dohromady!!
  4. Mohli bychom přijít o jediné zdroje pitné vody, např. obyvatelé Nové Vsi jsou na svých studních a tudíž na spodní vodě závislí
  5. Nevyřešená otázka kam s vytěženou horninou - jedná se o 2 mil. metrů krychlových výrubu. Kde vzniknou kopce s touto horninou??
  6. Dále je tu stále nevhodné podloží - stavba úložiště by měla být v žule, zde je ovšem rula, pararula, jíl a místy břidlice

Média

Tisk

Děkujeme (3. 3. 2021)

Odpor proti jadernému úložišti v lokalitě Janoch

Je to úplatek, říkají obce o milionech od správy jaderných úložišť

Vláda: Jaderné úložiště bude u Temelína, na Vysočině, či u Klatov

Havlíčkovo nadělení obcím: lokality vybrané bez oponentury a zákon, který měl přijít, nepřišel

Stát stále nemá jasno, kam složí radioaktivní opad, i když utratil téměř dvě miliardy

Nejvyšší kontrolní úřad kriticky k podzemním aktivitám Správy úložišť

Jaderný odpad je největší zátěží životního prostředí vytvořenou lidmi

Rozhlas

Proč lidé nechtějí, aby uložiště jaderného odpadu bylo v lokalitě Janoch?

Rozhovor Český rozhlas 5. 1. 2021

Televize

Starosta Dřítně pan Kudrle na ČT24

ČT24 Jednání krajských samospráv o uložišti jaderného odpadu 1:40:55-1:46:55

RT Autorka petice proti jadernému úložišti: Při stavbě Temelína taky slibovali elektřinu zdarma...


Fotografie

Mapa zasaženého území

Obaváváme se dalšího zničení životního prostředí v  našem regionu! Už nyní je poškozeného ekologickou zátěží po úpravně uranových rud podniku MAPE Mydlovary!


Usnesení obcí

Hluboká nad Vltavou

Usnesení rady města č.1050/20 z 18.11. 2020 Město Hluboká nad Vltavou vyjadřuje negativní postoj k potenciální výstavbě úložiště jaderného odpadu v lokalitě Janoch, která je součástí katastrálního území města. Vyzývá ostatní dotčené obce - Olešník, Dříteň a Temelín ke společnému postupu při jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a se Státním úložištěm radioaktivních odpadů. Jednáním pověřuje Ing. Tomáše Jirsu - starostu města a senátoru obvodu, kde se obce nacházejí.

Temelín

Usnesení č.249/2020 OZ viz Znění stanoviska starostů obcí Temelín, Dříteň, Olešník a města Hluboká nad Vltavou k výstavbě trvalého uloţiště vyhořelého jaderného paliva v lokalitě „Janoch“.

Olešník

Informace z Obecních novin 1/2021: Stanovisko zastupitelstva obce Olešník k výstavbě úložiště v lokalitě Janoch je nadále zamítavé. Považujeme však za správné, dát prostor oběma zainteresovaným stranám a poskytnout tak objektivní pohled na věc obyvatelům naší obce.

Dříteň

Informace z 10. zasedání Zastupitelstva obce Dříteň konaného dne 29.6.2020. Kompletní zápis a usnesení je k dispozici na Obecním úřadě ve Dřítni:
ZO projednalo a bere na vědomí nové skutečnosti ve výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu - lokality "Janoch". Po diskusi zastupitelé souhlasí se zamítavým stanoviskem starostů dotčených obcí. Přílohou je Informační sdělení z porady starostů lokality „Janoch“.

doposud zveřejněné dokumenty obce Dříteň

Dopis ministryni průmyslu a obchodu
ETE jih: geologický výzkum lokality
Dopis ředitele SÚRAO Jiřího Sováka starostům
Odpověď starostů obcí kolem "Janoch" řediteli SÚRAO Sovákovi


Videa

Aktuální informace k hledání hlubinného úložiště jaderného odpadu v ČR

Film

Cesta na nejbezpečnější místo Země (2013)


Plakáty

Článek Stop Janoch Zobrazit/Stáhnout Plakát A3 Zobrazit/Stáhnout
Článek pro tisk a šíření, vývěs Plakátky Jaderný odpad na jihu čech nechceme

Názory občanů

Jiřina Kolářová (členka týmu STOP JANOCH)

Ani za miliardu úložiště jaderného odpadu JANOCH nechceme. Nechceme zradit naše potomky za peníze. Hodnota naší přírody, vody a kvalitní život je nevyčíslitelná. Snad si toto uvědomí i naši zastupitelé a budou stát na straně zdravého rozumu a uplatit se nenechají. Jaká prosperita je tohle pro nás? Z jedné strany Mape, z druhé Temelín a úložiště za humny? Říkáme STOP.

Lenka Hošková (obyvatelka obce Dříteň)

Rozhodně jsem proti úložišti jaderného odpadu. V minulosti, při stavbě Temelína, se zdevastovaly obrovské plochy přírody, lesů, polí, zaniklo několik vesnic... Tato stavba poznamenala mnoho lidí. Tyto zásahy jsou neobnovitelné. Další monstrózní výstavba by byla pro naší lokalitu u Temelína fatální. Šlo by o ohromnou ekologickou zátěž pro zbytek zhuntované přírody, zničení spodních vod a celkově by se změnil ráz celé krajiny. Nechci abychom se stali skladištěm pro jaderný odpad a další nebezpečný odpad z celé Evropy. Něco takového tady nechceme!

Jana Kopecká (členka týmu STOP JANOCH)

Do jižních Čech jsem se přestěhovala před 20ti lety, chtěla jsem krásnou přírodu, žít s dětmi ve zdravém prostředí, svobodu při procházkách. Proti úložišti jsem proto, že nechci žít vedle ohromného oploceného areálu a vykáceného lesa, hluku a emisí ze stavby, z rušné silnice, s úložištěm ve "sklepě", které nechám jako dědictví svým potomkům. Máme tady jadernou elektrárnu, ekologickou zátěž v Mydlovarech, další skládky v okolí. Není možné, aby se všechen odpad a ekologická zátěž hromadily na jednom místě, aby někde byla krajina krásná a jinde skládka.

František Hošek (člen týmu STOP JANOCH)

Naše aktivita a informovanost na veřejnosti stoupá. Lidé v okolí Temelína nás podporují, některé obchody označují své provozovny samolepkami. Přidejte se k nám a vyjádřete svůj názor. Jsme proti úložišti, jsme proti zahájení výzkumných prací, jsme pro záchranu přírody a jsme tu pro naši budoucí generaci - pro naše děti.

Lidé v Nové Vsi, nejhroženější obci